Тарифи

Ціни для споживачів за договорами про постачання електричної енергії споживачу, укладеними відповідно до вимог Закону України 'Про публічні закупівлі'
Пунктом 2 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачена можливість зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Відповідно до роз’яснювального листа НКРЕКП від 08.08.2019 року вих. № 8312/13.1/7-19 згідно iз частиною шостою статті 67 Закону відповідно до Правил РДН/ВДР за результатами торгiв оприлюднюються цiна та обсяги купівлі-продажу електричноiї енергії для кожного розрахункового перiоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинiв щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії. Оприлюднення результатів торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону забезпечує ДП «Оператор ринку» на своєму веб-сайті (https://oree.com.ua).
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у листі від 14.08.2019 року вих. № 3304-04/33869-06 роз’яснило, що згідно із частиною шостою статті 67 Закону № 2019 відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку за результатами торгів оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії. Оприлюднення результатів торів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону № 2019 забезпечує ДП «Оператор ринку» на своєму вебсайті (https://oree.com.ua ). Отже, для документального підтвердження факту коливання ціни електричної енергії на ринку, сторони можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту.

Згідно з інформацією з офіційного сайту ДП «Оператор ринку» (ціни вказані без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії):

  • середня погодинна ціна купівлі-продажу електроенергії на  майданчику РДН  (ринок на «добу наперед») у торговій зоні ОЕС (об’єднаної енергетичної системи)  України  за  період  01-10 червня 2020 року  (перша декада червня 2020 року) складає  1 162,21  грн/МВт.год;
  • середня погодинна ціна купівлі-продажу електроенергії на  майданчику РДН  (ринок на «добу наперед») у торговій зоні ОЕС (об’єднаної енергетичної системи)  України  за період  11-20 червня 2020 року  (друга декада червня 2020 року) складає  1 321,64 грн/МВт.год.

 Внаслідок вказаного вище коливання,  середня погодинна ціна купівлі-продажу електроенергії  на  майданчику РДН  (ринок на «добу наперед») у торговій зоні ОЕС (об’єднаної енергетичної системи) України за період 11-20 червня 2020 року  (друга декада червня 2020 року) у  порівнянні  з  періодом 01-10 червня 2020 року  (перша декада червня 2020 року) зросла на  13,72%.

Постановою НКРЕКП від 30.07.2021 року №1227 граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку з 01 серпня 2021 року було змінено та учасники РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні ОЕС України були зобов’язані зазначати ціни на електричну енергію не вище ціни, що дорівнює:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 2000 грн/МВт*год;

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) – 4000 грн/МВт*год.

У разі зазначення учасником РДН і ВДР у заявці ціни, що перевищує ціну для відповідного періоду доби, така заявка відхиляється.

Станом на сьогоднішній день ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» визначається на підставі граничних цін, які встановлюються НКРЕКП у один із передбачених ст. 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» спосіб для державного регулювання цін.

ДП «Оператор ринку» на виконання вимог п. 1.7.10, 1.12.5, 3.7 Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку публікує на своєму офіційному веб-сайті www.oree.com.ua оприлюднює індекси РДН («біржові котирування»).

Внаслідок запровадження з боку НКРЕКП заходів державного регулювання цін на РДН та ВДР, шляхом встановлення граничних цін відбулася наступна зміна у бік збільшення граничних цін електроенергії на РДН у години мінімального та максимального навантаження:

Так, за останню декаду липня 2021 року (21-31 липня 2021 року) максимальна ціна на РДН складала 2655,99 грн/МВт*год (без ПДВ), окрім 23.07.2021 року, коли максимальна ціна склала  2608,25 грн/МВт*год (без ПДВ). Зазначені максимальні ціни були розраховані на підставі постанови НКРЕКП від 16.06.2021 року № 973. (https://www.oree.com.ua/index.php/indexes)

Внаслідок введення в дію постанови НКРЕКП від 30.07.2021 року №1227 на протязі першої декади серпня 2021 року (01-10 серпня 2021 року) максимальна ціна на РДН складала 4000,00 грн/МВт*год. (https://www.oree.com.ua/index.php/indexes)

Спираючись на викладені вище обставини ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», на підставі положень п. 3.2.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії та п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», виконає комплекс заходів, спрямованих зміну ціни електроенергії за Договором у бік збільшення.

Постанова НКРЕКП від 11.07.2020 №1329 про затвердження тарифу на передачу НЕК «УКРЕНЕРГО» з 01.08.2020р.

Ціна на електричну енергію, що діє з 1 липня протягом календарного місяця:

Споживачі групи «а», вузол обліку яких обладнано інтервальним (-и) лічильником (-ами), вбудованими або зовнішніми пристроями, що забезпечують можливість дистанційного зчитування результатів вимірювання облікованих даних, погодинного або меншого періоду інтеграції:
— за умови рівномірного споживання протягом доби:  2,14 без ПДВ, грн./кВт*год
— при «звичайному» однозмінному  споживанні електричної енергії:  2,24 без ПДВ,  грн./кВт*год
— при «звичайному» двозмінному  споживанні електричної енергії:  2,27 без ПДВ,  грн./кВт*год

В залежності від прийнятного для споживача способу оплати (попередня оплата, по факту, планові платежі) та бажаного способу оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи), та погодинним графіком споживання, надається індивідуальна комерційна пропозиція.

Споживачі групи «б», вузол обліку яких обладнано неінтервальними (інтегральними) лічильниками електричної енергії та по яких відсутня можливість дистанційного зчитування результатів вимірювання погодинного або меншого періоду інтеграції облікованих даних лічильників:
2,17 без ПДВ,  грн./кВт*год.

В залежності від прийнятного для споживача способу оплати (попередня оплата, по факту, планові платежі) та бажаного способу оплати послуг з розподілу електричної енергії (через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи), та добового графіку споживання, що розраховано ОСР у відповідності до порядку розрахунку прийнятому НКРЕКП, надається індивідуальна комерційна пропозиція.

Щодо зміни цін на електричну енергію у лютому 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у квітні 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у липні 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у серпні 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у вересні 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у жовтні 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у листопаді 2021 р.:

Щодо зміни цін на електричну енергію у січні 2022 р.: